Regulamin płatności

Niniejszy regulamin opisuje zasady przyjmowania i obsługi płatności w serwisie domenyhost.pl – domeny i hosting.

Płatności za domeny

Płatności za usługi zamawiane w serwisie muszą być wnoszone w terminach wskazanych na liście usług do opłacenia widniejącej na koncie użytkownika. Wniesienie płatności po tym terminie może skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi.

Użytkownik może dokonać wpłaty na swoje konto z góry (depozyt). W tym wypadku, wpłacona kwota będzie automatycznie zużywana na opłacenie usług zamawianych przez użytkownika, do momentu jej wyczerpania. Nadpłata na konto użytkownika może być zwrócona na konto bankowe w terminie 5 dni roboczych od złożenia stosownego zlecenia, za opłatą 5 zł.

Rezerwacja usług

Domeny nie mogą być rezerwowane. Dlatego też mimo złożenia oferty rejestracji domen, mogą one nie być zarejestrowane dla użytkownika w przypadku gdy inny rejestrator dokona rejestracji domen podczas oczekiwania na zapłatę użytkownika lub przetworzenie jego zamówienia.

Zaległości w płatnościach

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wytransferowania domen użytkownika na inne konto lub do innego rejestratora, ich sprzedaży bądź funkcjonowania stron internetowych umieszczonych pod danymi domenami, jeśli zaległości użytkownika z tytułu opłat za usługi wykonane w serwisie przekraczają 100 zł.

Faktury za kupno domen

Faktury za zakupy domen i innych usług dokonane w serwisie wystawiane są przez właściciela serwisu w cyklu miesięcznym w formie elektronicznej. Faktury te obejmują podsumowanie usług zakupionych w serwisie w danym miesiącu.

Przetwarzanie płatności

Określone formy płatności mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które przekazują wpłacone przez użytkowników środki na konto właściciela serwisu zgodnie z odrębnymi umowami.

Płatności online

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
dotpay_logo_napisEN
Prowizje

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania prowizji pokrywających koszty obsługi określonych sposobów wpłaty bądź wypłaty środków. Prowizja za wpłatę środków poprzez płatności online wynosi 3% wpłacanej kwoty. Prowizja za wypłatę środków na konto bankowe wynosi 5 zł.