Polityka prywatności

BPtech.pl – usługi informatyczne Boryszek Paweł (zwany dalej właścicielem), właściciel serwisu domenyhost.pl – domeny i hosting (zwanego dalej serwisem), przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia przetwarzania płatności od użytkowników, generowania faktur za usługę oraz rejestracji domen i realizacji innych usług oferowanych w serwisie.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty email informacji związanych z bieżącym korzystaniem z serwisu oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z działalnością serwisu.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu w ciągu 5 dni roboczych po uprzednim zgłoszeniu zlecenia.

Usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko pod warunkiem niezalegania przez użytkownika z opłatami za usługi świadczone w serwisie i braku ujemnego salda konta w serwisie.

Pliki cookies

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika takie jak np. wybrana nazwa domeny. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, ułatwiające użytkownikom przayszły kontakt z BOK.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z plików cookies może je zablokować indywidualnie dla konkretnej strony lub całkowicie w swojej przeglądarce internetowej.